6 վնասակար մթերքներ, որոնք սխալմամբ օգտակար են համարվում